Widok zawartości stron Widok zawartości stron

historia n-ctwa

W obecnych granicach Nadleśnictwo Gostynin powstało z dniem 1 stycznia 1992r. na podstawie zarządzenia GDLP nr 20 z dnia 22 listopada 1991r. (wyłączającego obręb Kutno        z Nadleśnictwa Gostynin).

Wchodzące obecnie w skład nadleśnictwa obręby Duninów i Gostynin przed reorganizacją         w 1978 roku, stanowiły samodzielne nadleśnictwa, których nazwy pokrywały się z obecnymi nazwami obrębów.

Lasy obecnego obrębu Duninów to głównie część byłego Nadleśnictwa Duninów, utworzonego w 1945 roku z upaństwowionych gruntów leśnych majątku ziemskiego Duninów                            i w nieznacznej części z lasów państwowych.

W okresie przedrozbiorowym dobra te wchodziły w skład starostwa duninowskiego, utworzonego w 1758 roku, wyodrębnionego ze starostwa kowalskiego, w przedrozbiorowym województwie brzesko-kujawskim. Po rozbiorach dobra Duninów przekazano radcy dworu pruskiego von Ike. W posiadaniu tej rodziny, znanej później jako Ike-Duninowscy, dobra te pozostały do II wojny światowej.

W roku 1960 z Nadleśnictwa Duninów wyłączono ok. 2000 ha lasów, które przekazano                 w zarząd Nadleśnictwa Czarne. Z kolei w roku 1970 do Duninowa przyłączono ponad 2500 ha lasu ze zlikwidowanego Nadleśnictwa Góry.

Lasy obrębu Gostynin to głównie byłe lasy miasta Gostynin oraz w niewielkiej części lasy drobnych prywatnych właścicieli, upaństwowione po II wojnie światowej.

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Sprzedaż choinek

Sprzedaż choinek

Sprzedaż choinek  odbywać się będzie przy siedzibie Nadleśnictwa Gostynin (ul. Bierzewicka 55, Gostynin) oraz w leśnictwach: Olszyny, Jeżewo , Leśniewice, Sokołów, Szczawin

Sprzedaż  przy siedzibie Nadleśnictwa

Świerk pospolity będzie można zakupić od 17.12 do 21.12 w godzinach w godzinach 7:30 – 14:00,

Cennik:

24,60 zł brutto – wysokość do 3 m

49,20 zł brutto – wysokość powyżej 3 m

 

 

Sprzedaż  w leśnictwach:

 od 17 do 21 grudnia w godzinach w godzinach 7:00 – 15:00.

Cennik:

24,60 zł brutto – wysokość do 3 m

49,20 zł brutto – wysokość powyżej 3 m