Web Content Display Web Content Display

edukacja-obiekty

Zachęcamy do spacerów po naszych ścieżkach przyrodniczo - leśnych:

  • Ścieżka  „Lucień"

Trasa przygotowana na południowo-zachodnim brzegu jeziora Lucień, w malowniczo położonych i bogatych pod względem przyrodniczym drzewostanach, w dużej części pochodzenia naturalnego. Ścieżka przebiega przez dawny zespół parkowy, droga wytyczona wśród lasów, swój koniec ma nad jeziorem Lucień.

  • Ścieżka „Pagórek"

Powstała w celu przybliżenia wszystkim zainteresowanym zagadnień związanych z gospodarką leśną i specyfiką pracy leśników. Zlokalizowana blisko siedziby Nadleśnictwa, w kompleksie leśnym o nazwie Pagórek. Ścieżkę można zwiedzić zarówno na pieszo, jak i na rowerze.

 

Ważną rolę edukacyjną pełni również Szkółka leśna w Choinku. Tutaj odwiedzający mogą dowiedzieć się jak wygląda cykl życia drzewa. Można także uzyskać  informację jak dużo pracy wymaga wyhodowanie sadzonki, z której później wyrasta las.

 

Asset Publisher Asset Publisher

Back

Manewry strażackie 2017

Manewry strażackie 2017

Dnia 25 maja na terenie Nadleśnictwa Gostynin w Leśnictwach Studzianka i Olszyny odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe z ochrony przeciwpożarowej lasu zorganizowane przez Państwową Straż Pożarną w Płocku przy udziale pobliskich Ochotniczych Straży Pożarnych.

Celem ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie możliwości taktycznych sił i środków PSP i OSP oraz doskonalenie umiejętności dowódczej PSP oraz służb leśnych w warunkach symulowanego pożaru.

Podczas ćwiczeń sprawdzono umiejętności dostarczania wody na duże odległości przy uwzględnieniu warunków terenowych oraz posiadanego sprzętu przy założeniu utrzymania ciągłości podawania wody. Przeprowadzono pokaz przerzynki drewna.

Ćwiczenia te doskonalą umiejętności przewidywania rozwoju pożaru przy pożarach kompleksów leśnych, sprawdzają skoordynowanie i stan gotowości jednostek bojowych oraz prawidłowości planów obrony obszarów leśnych. Szybka reakcja i dyscyplina pozwalają na podjęcie akcji gaszenia, by pożar nie rozprzestrzeniał się na dalsze tereny. Pożary powodują duże straty materialne oraz znaczne szkody w środowisku.

 

Tekst i zdjęcia - Bartosz Bittner