Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Manewry strażackie 2017

Manewry strażackie 2017

Dnia 25 maja na terenie Nadleśnictwa Gostynin w Leśnictwach Studzianka i Olszyny odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe z ochrony przeciwpożarowej lasu zorganizowane przez Państwową Straż Pożarną w Płocku przy udziale pobliskich Ochotniczych Straży Pożarnych.

Celem ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie możliwości taktycznych sił i środków PSP i OSP oraz doskonalenie umiejętności dowódczej PSP oraz służb leśnych w warunkach symulowanego pożaru.

Podczas ćwiczeń sprawdzono umiejętności dostarczania wody na duże odległości przy uwzględnieniu warunków terenowych oraz posiadanego sprzętu przy założeniu utrzymania ciągłości podawania wody. Przeprowadzono pokaz przerzynki drewna.

Ćwiczenia te doskonalą umiejętności przewidywania rozwoju pożaru przy pożarach kompleksów leśnych, sprawdzają skoordynowanie i stan gotowości jednostek bojowych oraz prawidłowości planów obrony obszarów leśnych. Szybka reakcja i dyscyplina pozwalają na podjęcie akcji gaszenia, by pożar nie rozprzestrzeniał się na dalsze tereny. Pożary powodują duże straty materialne oraz znaczne szkody w środowisku.

 

Tekst i zdjęcia - Bartosz Bittner